Koronavirüs (Covid-19)’e Dair Duyuru

Sevgili Türkiye Burslusu Öğrencimiz,


Koronavirüs (Covid-19) olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 9 Mart 2020 tarihli raporuna göre 100’den fazla ülkede 109 bin teyit edilmiş küresel vakayla kayıtlara geçmiştir. DSÖ, Koronavirüs için 2 Mart 2020 tarihinde küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek" seviyesine çıkarmıştır. 

Bu kapsamda, Başkanlığımız sizin ve çevrenizin hastalıktan korunması amacıyla bazı önlemler almıştır.

1)    Dünya Sağlık Örgütü risk seviyesinin düştüğüyle ilgili yeni bilgilendirme yapıncaya kadar öğrencilerimizin yurtdışına çıkmamaları gerekmektedir.

2)    Zorunlu nedenlerle yurtdışına çıkacak olan öğrencilerimizin, Başkanlığımıza ve üniversite idarelerine başvurarak durumlarını bildirmeleri ve izin almaları gerekmektedir.

3)    Ülkemiz tarafından karşılıklı seyahatlerin kısıtlandığı ülkelerde bulunan öğrencilerimizin (Çin, İran, İtalya, Güney Kore, Irak) gerektiğinde burslarının dondurulması ve yurtla ilgili işlemlerinin takibi amacıyla info@turkiyeburslari.gov.tr adresine bir e-posta göndererek durumlarını bildirmeleri gerekmektedir.

4)    Ülkemiz tarafından karşılıklı seyahatlerin kısıtlanmadığı ülkelerde bulunan öğrencilerimizin de durumlarını e-posta ile Başkanlığımıza bildirmeleri gerekmektedir.

5)    Aşağıda bulunan broşürde belirtilen kişisel hijyen ve korunma yollarına azami ölçüde dikkat edilmesi beklenmektedir.