ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER ESER YARIŞMASI
YARIŞMANIN KAPSAMI

Bir süredir dünyada yaşanılan COVİD 19 pandemisi, gündelik alışkanlıklarımızdan eğitimimize kadar her alanda etkilerini göstermektedir. Bu süreçte hayatımızdaki birçok iletişim ve etkileşim ihtiyacı uzaktan/online olarak gerçekleştirilmektedir. Başkanlığımız da bu süreçte faaliyet, proje ve çalışmalarını online olarak yürütmektedir.

Başta Türkiye Burslusu öğrencilerimiz olmak üzere herkesin bu süreçten en az düzeyde etkilenmesi başlıca temenni ve hedefimizdir. Bu düşünceyle, uluslararası öğrencilerin birikimlerini aktarabileceği, akademik açıdan kendilerini geliştirebileceği ve nitelikli ürünler ortaya koyabileceği “Uluslararası Öğrenciler Eser Yarışması” düzenlenmesine karar verilmiştir.
 

KONU VE KATEGORİLER

“Uluslararası Öğrenciler Eser Yarışması’’ kapsamında “Pandemi Sonrası Dünya’’ başlığı altında pandemi ve salgın hastalıklar konu edilecektir. Bu çerçevede, COVID-19 ve benzeri salgın hastalıkların bireysel/toplumsal düzeyde şimdiki ve gelecekteki yaşantımızı nasıl etkileyeceği incelenecektir.

Katılımcıların, belirlenen başlığı esas alarak öğrenim gördükleri alanla ilişkili akademik yaklaşım, görüş ve önerilerini;
- Makale
- Rapor
- Proje

kategorilerinde ortaya koymaları beklenmektedir.

Belirlenen 3 alanda;
- sosyal bilimler alanında; konuyu siyasi, ekonomik,  sosyolojik,  psikolojik, kültürel ve/veya tarihi vb. açıdan,
- fen ve mühendislik bilimleri alanında; konuyu yapay zeka ve robotik, medikal teknoloji, biyolojik ve/veya fizyolojik vb. açıdan,
- sağlık bilimleri alanında; konuyu tedbir ve tedavi yöntemleri, salgınla mücadelede önemli faktörler ve/veya aşı geliştirme çalışmaları vb.

değerlendirilerek eserler oluşturulacaktır.
Sunulan eserlerden, makale, rapor ve proje olmak üzere 3 ayrı kategoride dereceye giren öğrenciler ödüllendirilecektir.
  

ÖZEL KONU: YTB’NİN 10. YILI

2020 yılının Başkanlığımızın 10. kuruluş yılı olması sebebiyle;
 
- Kamu Diplomasisi ve YTB,
- Türkiye’de Yükseköğrenimin Uluslararasılaşması ve Türkiye Bursları

konuları belirlenmiştir. Bu konularda sunulan eserlerden en başarılı olanlar özel bir başlık altında ödüllendirilecektir.
 

ESERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yarışma kapsamında sunulan eserler, makale, rapor ve proje kategorilerinde değerlendirilecektir.

Çalışmaların değerlendirmesi YTB mensupları ve akademisyenlerden müteşekkil akademik heyetler tarafından yapılacaktır. Değerlendirmelerde çalışmalar aşağıdaki kriterler dikkate alınarak gerçekleştirilecektir: 

- Yöntem ve metodolojisi,
- Yazım-anlatım tekniği,
- Dil ve ifade yeteneği,
- Yaklaşımın özgünlüğü ve güncelliği
- Ortaya çıkaracağı özgünlüğü ve katkı
- Toplumsallaştırılabilme/Uygulanabilme düzeyi

Değerlendirme iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir. Öncelikle Ön Değerlendirme Kurulu çalışmaları teknik açıdan değerlendirmeye tabi tutacaktır. Dil, akademik üslup ve yöntem açısından makaleler değerlendirilerek belirli bir puanlama altında kalanlar elenecek, belirli puanın üstündekiler ise kısa değerlendirmelerle birlikte hakem kuruluna iletecektir. Ön değerlendirme kriterlerinin ayrıntıları için tıklayınız. 

Hakem Kurulu ise nihai değerlendirmeyi yapacaktır. Ön Değerlendirme Kurulu tarafından gerçekleştirilen ön çalışmalar sonucunda başvuruların puanlanması ve salt bilimsel değerlendirmelerin yapılması Hakem Kurulu’nun temel sorumlulukları arasındadır.
 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye’de lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören bütün uluslararası öğrencilerin katılımına açıktır.
 

ÖDÜLLER

Makale, proje ve rapor kategorilerinde olmak üzere 3 ayrı kategori ile YTB 10. Yıl özel alanında; eserleri (makale, rapor ve/veya proje) ile dereceye giren katılımcılara aşağıdaki ödüller takdim edilecektir.
 
 
 
MAKALE PROJE RAPOR YTB 10.YILI

BİRİNCİ
 
5.000 TL 5.000 TL 5.000 TL 5.000 TL

İKİNCİ
 
3.500 TL 3.500 TL 3.500 TL 3.500 TL

ÜÇÜNCÜ
 
2.000 TL 2.000 TL 2.000 TL 2.000 TL
 
  DİĞER DERECELER  
  
  MANSİYON ÖDÜLÜ     MANSİYON ÖDÜLÜ     MANSİYON ÖDÜLÜ     MANSİYON ÖDÜLÜ  

 

- Dereceye giren yarışmacıların sunduğu eserler akademik yayınlar olarak yayımlanacaktır. 

- Ödüle uygun görülen makalelerin sunulduğu sempozyum ve birincilik ödülü alan öğrencilerin katılımı ile bir panel düzenlenecektir.

 

BAŞVURU TAKVİMİ

> Son Teslim Tarihi: 04.10.2020
> Sonuçların İlanı: 26.10.2020
> Ödül Takdimi: 30.10.2020
 
*Belirlenen tarihlerde değişiklik yapılabilir. Yapılacak değişikliklerle ilgili bilgilendirme yapılacaktır.
 

BAŞVURU ŞARTLARI VE YÖNTEMİ

- Çalışmalar, yazarının/yazarların güncel özgeçmiş, öğrenci belgesi ve başvuru formu ile akademi@ytb.gov.tr e-posta adresine “Uluslararası Öğrenciler Eser Yarışması” konu başlığıyla gönderilmelidir.

- Her yarışmacı yalnızca bir çalışma gönderebilir.

- Yarışmaya ekip olarak katılım mümkündür. Ekip halinde yapılacak başvurularda her katılımcının çalışmanın hangi alanına katkı yapacağı detaylı olarak tanımlanacaktır. Derece elde edilmesi halinde ödül, eseri oluşturan kişilere paylaştırılacaktır.

- Yarışmaya gönderilecek çalışmalar özgün, daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış, sergilenmemiş, başvurusu yapılmamış veya bu amaçla gönderilmemiş olmalıdır; daha önce lisans, telif, yayın anlaşması yapılmamış olması şarttır.

- Yarışma için hazırlanacak çalışmalar Türkçe veya İngilizce dilinde olmalıdır. Yarışma için hazırlanacak eserler en az 3.000, en fazla 4.000 kelime olmalıdır. Özetler ile son notlar kelime sınırlamasına dâhil değildir.

-Makale şekil şartları için tıklayınız.
-Rapor şekil şartları için tıklayınız.
-Proje şekil şartları için tıklayınız.

- Yarışmaya katılan makalelerin tüm yayın, yayım ve dağıtım hakları Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’na ait olacaktır.