ÜSTÜN BAŞARI BURS PROGRAMI BAŞVURULARI


Değerli Türkiye Bursluları,

Daha önce duyurusu yapılan Üstün Başarı Burs Programının başvuruları 02.07.2021 tarihi itibariyle alınmaya başlanmıştır.
 
Üstün Başarı Burs Programının Şartları:
 

a)    Türkiye Bursları kapsamında Başkanlıkça belirlenen uluslararası dil ve akademik yeterlik sınav sonuçları ile bir bölüme / programa yerleştirilenler,

 

b)    Mevcut lisans öğrencilerinden genel ağırlıklı not ortalaması 4 üzerinden 3,50 veya üzerinde olanlar,

 

c)     Ülkelerindeki ulusal sınavlarda dereceye girenler,

 

ç) Üniversitelerdeki BAP (Bilimsel Araştırma Projeleri), TÜBÎTAK veya Başkanlıkça uygun görülecek diğer araştırma projeleri kapsamında çalışma yürütenler,

 

 

d)    Science Citation Index (SCI), Science Citation Index Expanded (SCI-EXP), Social Science Citation Index (SSCI), Art and Humanities Citation Index (AHCI) veri tabanlarında taranan dergilerde bilimsel yayın yapanlar,

 

e)     Patent belgesi alanlar.


 Üstün Başarı Bursu kapsamına dahil edilen öğrencilerin aylık burs miktarları, eğitim aldıkları düzey için ödenen aylık burs miktarının 2 katı olacaktır.

Başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerimiz yukarıda belirtilen belgelerden durumlarına uygun olanları ustunbasari@turkiyeburslari.gov.tr adresine ileterek başvurularını yapabileceklerdir.

Durumlarının değerlendirilmesi neticesinde, Üstün Başarı Burs Programına kabul edilen öğrencilerin ilk burs ödemeleri Eylül 2021 itibariyle başlatılacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 31 Ağustos 2021

Saygılarımızla duyurulur,

Türkiye Bursları