YÖK’ün Üniversite Kayıtlarının Dondurulmasına İlişkin Aldığı Karar
YÖK’ün Üniversite Kayıtlarının Dondurulmasına İlişkin Aldığı Kararlar Hakkında Duyuru


Değerli Türkiye Burslusu Öğrencimiz;

Tüm dünyayı saran COVID-19 salgınına karşın ülkemizde alınan tedbirler çerçevesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), bu yıl bahar döneminde yüz yüze eğitimin yapılmayacağına, eğitim-öğretiminin sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim yöntemleriyle sürdürüleceğine karar vermişti. Bu karar üzerine Başkanlığımız, eğitim öğretimine devam eden Türkiye Burslusu tüm öğrencilerimizin burs desteklerinin tamamından aynı şekilde yararlanmaya devam edeceğini, ülkelerine gitmek isteyen öğrencilere ise imzaladıkları taahhütname akabinde gerekli izinlerin verileceğini bildirmişti.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) 01 Nisan 2020 tarihinde almış olduğu yeni bir kararla (https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Haberler/2020/erteleme-ve-kayit-dondurma-hakki.aspx)  küresel salgın nedeniyle ikametgahlarına dönen bazı öğrencilerin bilgisayar ve internet erişimi olanaklarını sağlamakta zorlandığına değinerek, talep eden öğrencilerin 2019-2020 akademik yılı bahar döneminde üniversite kayıtlarını dondurabileceğini açıklamıştır. Aynı açıklamada, ders kayıtlarını donduran öğrenciler için 2019-2020 eğitim yılı Bahar döneminin eğitim süresinden sayılmayacağı, lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin tez döneminde öğretimlerine uzaktan devam edebilmelerine ya da kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacaklarına ise tez danışmanın görüşü alınarak üniversite yönetim kurulunca karar verileceği belirtilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan bu kararlar doğrultusunda, başta yurtdışında bulunan ve uzaktan eğitim olanaklarına erişim konusunda sorunlar yaşayan öğrencilerimiz olmak üzere, üniversite kayıtlarını dondurmak isteyen öğrencilerimizin, üniversitelerine müracaat ederek kayıtlarını dondurmaları gerekmektedir.  Üniversite kayıtlarını donduran öğrencilerimizin, burslarının da dondurulması amacıyla Türkiye Bursları Bilgi Sistemi (TBBS) üzerinden Başkanlığımıza talepte bulunmaları gerekmektedir. Kayıt donduran öğrenciler için bu süre eğitim ve bursluluk sürelerinden sayılmayacaktır.


İsteyen öğrenciler ise eğitimlerine uzaktan öğretim, açık öğretim ve dijital öğretim metotları ile devam edebilecektir. Yurt içinde ya da yurt dışında olduğuna bakılmaksızın eğitimlerine devam etmekte olan öğrencilerimize, Başkanlığımızın sağlamış olduğu burs destekleri aynen devam edecektir.

Özellikle sağlık bilimleri / teknik bilimler / uygulamalı bilimler alanlarında, laboratuvar çalışmasını gerektiren ve/veya üniversitelerde bulunmayı zorunlu kılan bölümlerde, eğitime uzaktan devam edilememesi ve öğrencilerimizden kaynaklı olmayan şekilde zorunlu kayıt dondurma hallerinde öğrencilerimizin bursu devam ettirilecektir.

Bu süreçte, başta üniversiteleriniz olmak üzere Başkanlığımız ve YÖK tarafından yapılan duyuruları yakından takip etmeniz son derece önemlidir.

Saygılarımızla
 
---

 
SIKÇA SORULAN SORULAR


Kaydımı dondurmak istiyorum, ne yapmalıyım?
Ders kaydınızı dondurmak için üniversiteniz ile irtibata geçerek size bildirilen gerekli işlemleri yapmanız ve sonrasında Başkanlığımızı Türkiye Bursları Bilgi Sistemi (TBBS) üzerinden bilgilendirmeniz gerekmektedir.
 
Türkiye’deyim, ilgili YÖK kararı doğrultusunda üniversite kaydımı dondurabilir miyim?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararı doğrultusunda, bulunduğunuz yer fark etmeksizin dileyen tüm öğrencilerimiz üniversite ders kayıtlarını dondurabilecektir. Ancak Türkiye Bursları olarak, sadece yurtdışında olup internet ya da bilgisayar erişimi gibi nedenlerle online derslere katılamayacak olanların kayıtlarını dondurmalarını tavsiye ediyoruz.
 
Üniversite kaydımı ve bursumu dondurduğumda hangi olanaklardan yararlanamayacağım?
Burslulukları dondurulan öğrenciler yalnızca aylık burs ödemelerinden yararlanamayacak olup diğer burs desteklerinden istifade etmeye devam edebilecektir. Eğitimlerine uzak öğretim metoduyla devam etmekte olan öğrencilerimiz burs desteklerinin tamamından yararlanmaya devam edecektir.
 
Eğitimimi ve bursumu dondurmam, eğitim ve bursluluk süremi etkileyecek mi?
Hayır. Dondurduğunuz süre eğitimi ve bursluluk süresinden sayılmayacaktır.
 
Türkiye dışındayım, uzaktan eğitimime devam edebileceğim, bursumu dondurmama gerek var mı?
Hayır. Şu an yurtdışında bulunup eğitimlerine uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanlarıyla devam edecek öğrencilerimizin kayıt dondurmalarına gerek yoktur. Kendilerine sunduğumuz burs olanakları aynen devam edecektir.
 
Lisansüstü öğrencisiyim, bursum dondurulacak mı?
Lisansüstü düzeyde eğitim almakta olan ve henüz ders aşamasında olan öğrencilerimiz, diledikleri takdirde uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretim imkanlarıyla eğitimlerine devam edecek ya da diledikleri takdirde üniversite kayıtlarını dondurabilecektir. Kayıtlarını dondurmaları halinde buna bağlı olarak öğrencilerimizin burslulukları da dondurulacaktır.
Tez ve yeterlilik aşamasında olan öğrencilerimizin uzaktan eğitime devam edebilmelerine ya da kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacaklarına, tez danışmanlarının görüşü alınarak üniversite yönetim kurullarınca karar verilecektir.
 
Üniversite ders kaydımı yeniledikten sonra aylık bursumu almaya başlamak için ne yapmam gerekir?
Bir sonraki akademik dönemde (2020-2021 yılı güz dönemi) eğitimlerine başlayacak öğrencilerin üniversitelerinde ders kaydı yaptırmaları ve Başkanlığımızı bu konuda bilgilendirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerimiz üniversitelerinden alacakları güncel tarihli öğrenci belgelerini Türkiye Bursları Bilgi Sistemi (TBBS) üzerinden Başkanlığımıza ileterek gerekli bilgilendirmeleri yapabilecektir.
 
Dondurma sonrası bursu tekrar açılan öğrenciler, burs dondurma döneminde alamadıkları aylık burslarını geri alabilecekler mi?
Hayır. Bursluluk durumu devama çevrilen öğrencilere burs dondurma döneminde alamadıkları burslar geri ödenmemektedir.